r18动漫美女福利图包

r18动漫美女福利图包

《白喉忌表抉微》中之养阴清肺汤、神仙活命汤二方,原为治白喉良方。同庄张××妻,年近六旬,素多疾病。

盖肺主皮毛,形寒则皮毛闭塞,肺气不能宣通,遂郁而生热,此肺之因热而伤也。 因思《内经》谓通则不痛,而此则痛则不通也。

急煎药服下,顿愈。遂煎白虎加人参汤一大剂,服后病又稍愈。

 是以心中无病,而病在于肌肉、肢体、经络、关节之处。 诊断此风邪锢闭肺中,久而伤肺,致肺中气管滞塞,暖时肌肉松缓,气管亦随之松缓,其呼吸犹可自如;冷时肌肉紧缩,气管亦随之紧缩,遂至吸难呼易而喘作,更因痰涎壅滞而嗽作矣。

此风中身之外廓,未入于脏腑也。又咽喉两旁微高处,西人谓之扁桃腺,若红肿西人谓之扁桃腺炎。

因读《神农本草经》桂枝能升大气兼能降逆气,用之果效如影响。按此方加减,服之旬余,病遂除根。

Leave a Reply