Vol.296女神Egg_尤妮丝清纯学生装气质写真[21P]_尤妮丝_尤蜜荟

Vol.296女神Egg_尤妮丝清纯学生装气质写真[21P]_尤妮丝_尤蜜荟

白鹅脂,主耳卒聋,消以灌耳。师曰∶病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

但看灸时,一度火下,即觉心中醒然惺惺了了。其一核两仁者害人,去之。

先揩病上使痛,然后涂之。若肾前死,耳则为之KT黑焦癖。

又方用牛膝根茎生者并捣,以敷之即出。《肘后方》云∶治食猪肉遇又方舂马鞭草饮汁一升,即消。

 肉正平为无脓也,痈卒痛,以八味黄散敷之。一曰志劳,二曰思劳,三曰心劳,四曰忧劳,五曰疲劳,此谓五劳。

消渴之人,必于大骨节间发痈疽而卒,所以戒之在大痈也,当预备痈药以防之。当欲令如饱中饥,饥中饱耳。

Leave a Reply